Guretzat poztekoa da orain egiten ari garen artisautza agerketa berri hau burutu izatea. Bizkaiko Foru Aldundiaren Berrikuntza eta Ekonomi Sustapen Sailak konpromiso iraunkorra dauka artisautzaren garapenarekin, gure artisautzaren oraina eta geroarekin. Erabateko konfiantza daukagu sektore honekiko eta adi-adi gaude bere bilakaerari so; dituen ekimen guztiak eta bakoitza laguntzen dugu, etengabe. Artisautzan sinesten dugu, baita gure artisauengan ere. Bizkaiko herritar gisa zein Berrikuntza Saileko Diputatu gisa, beti uste izan dut gure produktuak kalera atera behar ditugula; kasu honetan, gure artisau-lanak azoketara ateratzearen aldekoa izan naiz beti, eta asmo honekin bat egitera deitzen zaituztet guztiak. Horregatik, guztiok proiektuarekin bat egin behar dugula uste dut eta agerketa berri hau ikustera etor zaitezten gonbidapena luzatzen dizuet, guzti-guztioi, antolatzaileei eta erakusleei arrakasta izan dezatela opatuz. Artisautzaren sektoreak ezarpen handia dauka Bizkaian. Gure artisauek tailerretan egiten duten lana Azoketan erakutsi behar da; "gure benetako arte-lanak" erakutsi behar ditugu. Nazioarte mailan oso iritzi ona dago gure ekonomiaren sektore guztien inguruan, eta artisautzarena ezagutuenetariko bat da. Oraina eta geroa gure Artisautzan ere badago eta, zentzu horretan, ziur nago Agerketa hau egiteko une egokia dela eta arrakasta izango duela.

Tontxu Campos, Bizkaiko Berrikuntza eta Ekonomi Sustapeneko Diputatua


Es para nosotros un gran motivo de alegría la celebración de un nuevo certamen de artesanía, como este que ahora celebramos. Desde el Departamento de Innovación y Promoción Económica de la Diputación Foral de Bizkaia estamos permanente comprometidos con el desarrollo, con el presente y con el futuro de nuestra artesanía. Creemos firmemente en este sector y siempre estamos atentos a su evolución; permanentemente apoyamos todas y cada una de sus iniciativas.
Creemos en la Artesanía y creemos en nuestros artesanos y artesanas. Siempre he considerado, como ciudadano y como Diputado de Innovación de Bizkaia, que tenemos que sacar nuestros productos a la calle; en este caso, siempre he sido partidario, y animo a todos a compartir esta idea, en sacar nuestros trabajos artesanales a las ferias. Por ello, creo que todos tenemos que compartir el proyecto y por ello invito a todos a visitar este nuevo certamen, deseando el mejor de los éxitos a sus organizadores y expositores. El sector artesanal tiene una gran implantación en Bizkaia. El trabajo que realizan nuestros artesanos y artesanas en sus talleres debe estar expuesto en las Ferias; tenemos que enseñar nuestras "auténticas obras de arte". Tenemos una gran consideración, a nivel internacional, en todos los sectores de nuestra economía y el sector artesanal es uno de los más reconocidos. El presente y el futuro también están en nuestra Artesanía y por ello estoy plenamente convencido de la oportunidad y el éxito de este nuevo Certamen.

Tontxu Campos, Diputado de Innovación y Promoción Económica de Bizkaia