INSKRIPZIO ORRIA - HOJA DE INSCRIPCION

Urduñako azoka - Feria de Urduña 19-06-2022

Izena emateko azken eguna maiatzaren15a izango da - El plazo de inscripción se cierra el 15 de mayo
        Inskripzio orria ondo irakurtzeko eta lasai betetzeko eskatzen dizuegu.
        Le aconsejamos que lea detenidamente la solicitud de inscripción, y rellénela con calma.

Stand-aren Izena / Nombre para el Stand
I.F.Z. edo N.A.N. / N.I.F. o D.N.I
Jarduera hartzen/ Actividad a la que se dedica

Artisauen erregistroan ZK / Nº registro artesano

Izena / Nombre
Kontu korronte Zk. / Nº Cuenta Corriente con IBAN
Abizenak / apellidos
Herria / Localidad
Helbidea / Direccion
Zbk. / Nº Sol./ Piso
Posta kutxa / C.Postal
¿Stand-ean zu zeu izango al zara? / ¿Atenderas el stand personalmente?
Herrialdea / Provincia
Zure lanbidearen erakustaldia egingo duzu standean ? / ¿Haras demostración de tu oficio en el stand?
Tfnoa / Tel.
Erabiltzen duzu industrialki elaboratutako elementuren bat? Zein? / ¿Utilizas algún elemento elaborado industrialmente ? ¿Cual?
Mugikorra / Movil
Web Gunea / Pagina Web
P-elektronikoa / e-mail
Lurralde historikoan artisauen erroldan alta emanda ahal zaude?
¿Esta dad@ de alta en el Censo de Artesanos de su Territorio Historico?
SI 
NO

Descripción de sus productos / Descripción de sus productos
Aukeratu zerbitzuak eskatu nahi baduzu. Umeentzako tailerraren kostua ez da izango 170 € baino gehiago.
Selecciona el servicio que desea solicitar. El coste del taller infantil no podrá superar los 170 €.

Stand
Taller infantil
Demostración especial

Gogora ezazu azokan parte hartzeko formularioa ondo beteta bidaltzeaz gain, ondorengo dokumentuak bidali behar dizkiguzula posta elektronikoz (artisautza@arbaso.com)
Recuerda que además de enviar el formulario relleno correctamente para solicitar la feria, debes enviarnos por correo electronico (artisautza@arbaso.com), los siguientes documentos:
  • Mozkinen 4 argazkiak/4 Fotografías del producto
  • Probintziako Erregistro-errolda /Certificado del Registro de Artesanos (si posee).
  • Erantzukizun zibileko asegurua / Seguro de responsabilidad civil .
Irakurri dut eta onartzen dut pribatasun politika / He leido y acepto la política de privacidad       
Parte-hartze arau orokorrak./ Bases generales de participación.
  • Azokaren ordutegia honakoa da: 10:00 a 14:30 / El horario de la Feria al público es de 10:00 a 14:30.
  • Azoka bitartean, lanbidearen erakustaldia egin behar da dieta kobratu ahal izateko. / Hay que hacer demostración de oficio durante la feria para cobrar la dieta.
  • Feria hau Urduñaren azpiegiturak erabilita egiten da, hau da, 3 m. x 3 metroko karpa muntatuta / Esta feria se realiza con la infraestructura de Urduña, carpas de 3 m. x 3 m.
  • Birsalmenta debekatuta dago, artisautzako produktuak izan zein ez. / Queda prohibido la reventa de productos, ya sean artesanos o no.
  • Haurrentzako tailerren eta erakustaldi berezien proposamenak onartzen ditugu, udaletxera eramateko / Aceptamos propuestas de talleres infantiles y demostraciones especiales para trasladárselas al Ayuntamiento.
  • Umeentzako tailer edota erakustaldi berezi ordainduak egiten dituztenek faktura edo erreziboa aurkeztu beharko dute kobratu ahal izateko. Azokan bertan eman diezaiekezue antolatzaileei. Faktura aurkezten ez bada, ez da ordainduko. / Os comunicamos que todo el/la que realice talleres infantiles o demostraciones remuneradas deberá enviar una factura o recibí por el importe del mismo para poder cobrar dicho taller. La factura o recibí podrá entregarse a la organización el día de la feria. Sin la correspondiente factura no se abonará el taller.
  • Halaber, erakusketarioi gogorarazten dizuegu merkataritzaren legeak salgai dauden produktu guztiei prezioak begi-bistan jartzera behartzen duela. Salbuetsita daude bitxigileak eta larruginak eta bai 600 eurotik gorako prezioa duten produktuak ere / También recordamos a todos los expositores que la ley de comercio exige poner los precios a todos los productos que estén a la venta, salvo a los joyeros y peleteros y a productos con precios superiores a 600 €.
-ARBASO- 306 Posta kutxa 48200 Durango (Bizkaia)   Tel. : 946 218 196   e-mail: artisautza@arbaso.com    www.arbaso.com    arbaso-hemeroteka.blogspot.com
O!